Batxillerat Internacional – IB

Programa del Diploma del Batxillerat Internacional® (IBDP)

The British School of Barcelona és una Escola del Mon del IB acreditada que ofereix el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional® (IBDP) per a alumnes de 16 a 18/19 anys. L’IBDP és un programa internacional basat en la recerca i l’aprenentatge independent de l’alumne/a. A més de resultats acadèmics excel·lents, l’IBDP «cerca desenvolupar a joves curiosos, informats i compromesos que ajudaran a crear un món millor i més pacífic mitjançant la comprensió i el respecte entre cultures».

L’IBDP és àmpliament reconegut i respectat per les universitats més importants del món pel seu enfocament multidisciplinari, que atorga una perspectiva més global a l’alumne, ajudant-lo a prendre decisions importants sobre el seu futur.

El currículum està compost de la DP Core i sis grups d’assignatures.

  • El DP Core consisteix en Teoria de Coneixement (TOK); Creativitat, Activitat, Servei (CAS); i Assaig Estès (EE).
  • Existeixen diferents cursos dins de cada grup d’assignatures de les quals poden triar els alumnes. Tots els alumnes d’IBDP hauran d’estudiar dos idiomes, una assignatura de ciències, una de matemàtiques i una d’humanitats. La sisena assignatura pot ser d’art. En cas que l’alumne no vulgui una assignatura d’art, té l’opció de triar una segona assignatura de ciències o d’humanitats (depenent dels blocs).

    De les sis assignatures que triïn per al seu Diploma IB, tres d’elles hauran d’estudiar-se a Alt Nivell (HL) i tres a Nivell Estàndard (SL).