Informes d’Inspecció i Acreditacions

Informes d'Inspecció

The British School of Barcelona rep inspeccions regulars com a Escola Britànica de l’Exterior (British School Overseas o BSO), bé de Cambridge Education o de SIS (School Inspection Service), així com de NABSS, l’Associació d’Escoles Britànicas a Espanya.

Consulta el següent enllaç per accedir al manual d’inspecció de SIS (SIS BSO Handbook for inspecting British Schools Overseas) utilitzat per les Escoles Britàniques de l’Exterior (British School Overseas o BSO) com a base dels seus estàndards professionals per conèixer els criteris sobre els quals l’escola és avaluada durant el procés d’inspecció.

Últims Informes

Utilitza les pestanyes per consultar els nostres informes d’inspecció més recents.

Informe d’Inspecció Març 2016

Veure/Descarregar informe d’inspecció complert.

 


Fragments destacats de l’informe:

“La consistència d’un bon sistema d’ensenyament al llarg del temps és la raó per la qual tots els estudiants fan un progrés notable.”

“El director executiu gestiona la feina de l’escola amb experiència i lideratge. Amb ell col·labora un equip directiu capaç i una plantilla que comparteix la seva visió i ambició. Aquest objectiu compartit és el que està impulsa al col·legi cap endavant i li confereix una gran capacitat per seguir millorant. En conjunt, l’equip directiu garanteix que es compleixin els estàndards del departament d’Escoles Britàniques de l’Exterior (BSO).”

“Els alumnes aprenen extraordinàriament bé en totes les etapes formatives i demostren un elevat nivell de progrés de manera consistent.”

“En Early Years, els nens progressen adequadament. Això també és així en els cursos de Key Stage 1 i 2. En Key Stage 3, les proves de seguiment de l’escola demostren que els alumnes es troben dins del rang de capacitat adequat i que el seu progrés és molt bo, especialment en anglès.”

“Els resultats de (I)GCSE al final de Key Stage 4 són excel·lents.”

“Això és molt superior a la mitjana al Regne Unit.”

“En moltes classes els estudiants gaudeixen amb les tasques que els suposen un repte, estan molt motivats i treballen a un ritme exigent, la qual cosa garanteix un progrés molt ràpid en el seu aprenentatge.”

“Això es deu als excel·lents coneixements, habilitats i comprensió que han adquirit en les classes de Llenguatge i Matemàtiques al llarg de la seva estada a l’escola. Es tracten mútuament amb respecte creant un ambient relaxat i tranquil que afavoreix l’aprenentatge.”

“El sistema d’ensenyament i d’avaluació són bons. Són bons de forma consistent en Early Years, a Primària ia Key Stage 3. A Secundària, el sistema d’ensenyament és particularment fort en Batxillerat. La consistència d’un sistema d’ensenyament bo al llarg del temps és el motiu pel qual tots els estudiants progressen de manera destacada i obtenen resultats notables.”

“Els amplis coneixements de les assignatures dels professors, així com les seves preguntes i expectatives, constitueixen un avantatge significatiu.”

“Els professors gaudeixen de l’ensenyament i les relacions personals són excepcionals.”

“Els professors es beneficien enormement de l’excel·lent suport i orientació que reben sobre els alumnes que tenen l’anglès com a segona llengua i dels que tenen necessitats educatives especials.”

“El desenvolupament personal dels estudiants és excepcional en una escola que valora tothom.”

“En totes les classes, en els descansos i en qualsevol lloc de l’escola els estudiants es comporten de manera impecable. Aquesta excel·lent actitud a la feina es manté i evoluciona a mesura que els alumnes passen a Secundària i Batxillerat. Estan molt ben preparats per prosperar en el futur quan marxin de l’escola.”

“Les polítiques de l’escola relacionades amb la salut, el benestar i la seguretat dels estudiants és excepcional. Des de la darrera inspecció, els gestors han dut a terme un examen exhaustiu de tots els procediments. El procés de selecció de personal compleix amb la normativa vigent. S’ha pres en consideració la necessitat d’equilibrar els requisits legals del Regne Unit amb els de la legislació espanyola i catalana.”

“La qualitat i l’eficàcia de l’equip directiu són bones. El director executiu recentment designat proposa un pla d’acció molt clar, realista i ambiciós per millorar el sistema d’ensenyament i les instal·lacions de l’escola.”

“Com a resultat, la moral és alta i les relacions entre el personal, els estudiants, els pares i el propietari de l’escola són bones.”

“En general els pares mantenen una bona relació de treball amb l’escola. Els qüestionaris completats pels pares, encara que fos un nombre reduït, serveixen de suport.”

“El sistema d’ensenyament en Early Years és molt eficaç. Els nens s’inicien en l’educació de forma segura. Els professors coneixen la seva matèria i comprenen com aprenen els nens més petits.”

Informe d’Inspecció Octubre 2017

Veure/Descarregar informe d’inspecció complert.

 


Fragments destacats de l’informe:

The British School of Barcelona està emplaçat en un lloc construït especialment per a aquesta finalitat i ofereix aules ben il·luminades i espaioses. (…) Les aules estan apropiadament moblades i proveïdes. Tenim disponible una gran varietat de materials de lectura i pràctics i l’escola adquireix nous materials amb regularitat per tal de cobrir les necessitats de cada currículum específic.”

“El personal docent de The British School of Barcelona té l’experiència i les qualificacions necessàries per impartir el National Curriculum d’infantil i primària amb efectivitat.”

“La planificació curricular de l’escola cobreix amb èxit totes les àrees requerides pel National Curriculum i permet un acostament creatiu i flexible.”

“L’escola s’assegura que els nous alumnes s’integrin i s’adaptin ràpidament i amb èxit i que treballin junts amb confiança en si mateixos i respecte mutu.”

“La majoria de les classes ofereixen bones oportunitats d’aprenentatge, de vegades fins i tot espectaculars, per als nens de l’escola. Les lliçons estan ben organitzades i s’hi fa un bon ús d’una gran varietat de recursos.”

“Els nens se senten motivats i centrats en les lliçons i mostren un comportament exemplar. Gaudeixen aprenent, se senten recolzats i participen amb confiança en les tasques assignades i debats de la classe.”

“Els alumnes saben que es troben en un entorn escolar segur i encoratjador. Tenen una imatge positiva de la relació que tenen amb els seus professors i entenen la importància de desenvolupar habilitats d’aprenentatge independent.”

“L’escola ha passat per una transformació significativa en un període de temps relativament curt i el seu èxit es deu sobretot a l’espectacular treball de lideratge i direcció.”

“La comunicació entre la direcció del BSB School i els pares funciona eficaçment. Les metes, ètica i rutines del col·legi estan aclarides en informes escrits de bona qualitat, mentre que l’ús de sistemes d’informes i diaris escolars permet que els pares estiguin al corrent del progrés dels seus fills. Els pares mostren el seu suport als canvis recents a l’escola i consideren que cobreix bé les necessitats dels seus fills.”

Veg. Acreditacions i Col·laboracions

Inspeccionada pel Departament d’Escoles Britàniques de l’Exterior (BSO)

The British School of Barcelona Castelldefels és una escola que ha estat inspeccionada satisfactòriament d’acord amb els estàndards fixats pel Departament d’Educació del Regne Unit per al Departament d’Escoles Britàniques de l’Exterior (BSO). L’esquema del BSO és una iniciativa del Departament d’Educació del Regne Unit que consisteix en una inspecció voluntària de les escoles a l’exterior per tal d’ajudar-los a garantir que proporcionen als seus alumnes les habilitats i requisits que necessiten per incorporar-se o reincorporar-se al sistema educatiu britànic. El sistema permet informar els pares sobre les equivalències entre els estàndards d’aquestes escoles i els que s’apliquen a escoles independents del Regne Unit, en la mesura que això és compatible amb els requisits legals del país receptor.

Veure lloc web de BSO.

Veure Informes d’Inspecció BSB

Associació Nacional d’Escoles Britàniques a Espanya (NABSS)

The British School of Barcelona és membre fundador de l’Associació Nacional d’Escoles Britàniques a Espanya (NABSS). Des de la seva fundació el 1978, els membres de NABSS estan plenament autoritzats pel Ministeri d’Educació d’Espanya, i reconeguts tant pel British Council com per organismes d’inspecció oficials. NABSS està també afiliada al Consolat Britànic a Espanya.

Veure lloc web de NABSS.

HMC

HMC

The British School of Barcelona ha estat acceptat com a membre d’HMC, un prestigiós segell de qualitat global, innovació i excel·lència educativa.

HMC (Headmasters’ and Headmistresses’ Conference) és una associació professional de directors de les millors escoles independents del món. Com a escola HMC, The British School of Barcelona demostra el seu compromís amb els beneficis d’una experiència educativa integral: excel·lència acadèmica unida a un gran èmfasi en l’atenció personalitzada i en una àmplia oferta d’oportunitats cocurriculars.

Veure lloc web d’HMC.

Cobis

Council of British International Schools (COBIS)

The British School of Barcelona Castelldefels és Membre Acreditat del Council of British International Schools (COBIS).

Representant més de 500 organitzacions membres, COBIS és una organització receptiva, oberta a oportunitats actuals i futures. L’associació s’ha desenvolupat notablement des de la seva fundació, canviant per adaptar-se a les necessitats i aspiracions de la creixent base d’escoles membre a nivell global.

Formar part de la xarxa d’escoles COBIS significa que el BSB opera sota unes directrius específiques d’ètica i bon govern, que es reflecteixen en els elevats estàndards i valors d’un sistema educatiu britànic de primera classe.

Veure lloc web de COBIS.

IBO-BSB-Pre-University

Batxillerat Internacional

The British School of Barcelona Sitges és una Escola del Món del IB, una escola autoritzada per impartir programes d’educació internacional del Batxillerat International® (IB). Els programes d’IB desenvolupen les habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials que els alumnes necessiten per viure, aprendre i treballar en un món cada vegada més globalitzat. El Batxillerat Internacional® (IB) ha aconseguit forjar-se un sòlid prestigi i reconeixement entre les institucions d’educació superior arreu del món.

Veure lloc web de IBO.

BISA

Associació d’Escoles Internacionals de Barcelona (BISA)

The British School of Barcelona (tant el campus de Castelldefels com el de Sitges) és membre fundador de l’Associació d’Escoles Internacionals de Barcelona (BISA). Es tracta d’una organització professional que defensa la millora de la qualitat de l’educació de les escoles que són membres de l’associació de diverses maneres. Promou la distribució compartida de recursos, el desenvolupament professional, la comunicació i l’intercanvi. L’organització també fomenta una visió internacional tant a Barcelona com a l’exterior. BISA serveix d’enllaç entre les seves escoles membres, les administracions locals i les organitzacions educatives locals i internacionals.

Veure lloc web de BISA.

Cambridge International Examinations

The British School of Barcelona (tant el campus de Castelldefels com el de Sitges) és un centre autoritzat per fer els exàmens de la Universitat de Cambridge (CIE). Les qualificacions de Cambridge obren portes als estudiants i constitueixen un passaport internacional cap al progrés i l’èxit. Estan reconeguts per les principals universitats i companyies de tot el món com a prova de la capacitat acadèmica.

Veure lloc web de CIE.

Pearson Edexcel London Examinations

The British School of Barcelona(tant el campus de Castelldefels com el de Sitges) és un centre reconegut pel sistema d’exàmens EDEXCEL. Edexcel és el nom de les prestigioses qualificacions acadèmiques de Pearson, entre les quals s’inclouen els exàmens GCSE i A Levels. Els exàmens Edexcel estan dirigits a potenciar les habilitats dels alumnes alhora que desenvolupen els seus coneixements, permetent accedir a estudis superiors o incorporar-se al món laboral. Estan basats en la qualitat i la tradició del sistema educatiu britànic, que s’ha fet extensible tant a alumnes britànics com internacionals..

Veure lloc web de Edexcel.

Asociación de Colegios Privados Independientes – Círculo de Calidad Educativa

The British School of Barcelona és membre de CICAE, associació d’escoles privades la missió de la qual consisteix a fomentar i desenvolupar una educació lliure i independent per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament.

Veure lloc web de CICAE.

Càmara de Comerç Britànica a Espanya

The British School of Barcelona (tant el campus de Castelldefels com el de Sitges) és membre de la Càmara de Comerç Britànica a Espanya, l’única organització empresarial independent hispano-britànica a Espanya, amb fortes relacions institucionals, en especial amb l’Ambaixada Britànica i els serveis comercials britànics (UK Trade & Investment) i espanyoles a l’estranger (ICEX).

Veure lloc web de CCBE.

Rockschool International Music Exam Board

The British School of Barcelona (tant el campus de Castelldefels como el de Sitges) és membre de Rockschool, el principal proveïdor d’exàmens de música pop i rock del món.

The British School of Barceona és el segon centre d’exàmens Rockschool de Barcelona i el tercer en Catalunya.

Veure lloc web de Rockschool.

UNICEF

The British School of Barcelona i UNICEF van signar un conveni de col·laboració al 2013 amb el qual es reconeix al nostre centre educatiu com una Escola Amiga d’UNICEF.

D’acord amb aquest conveni el nostre col·legi es compromet a incorporar al seu programa educatiu la promoció i protecció dels drets dels nens i a celebrar el Dia Internacional de la Infància, al novembre de cada any.

El col·legi participarà activament a les campanyes i programes dissenyats per UNICEF per recolzar els seus projectes de cooperació internacional. Això inclourà accions d’emergència organitzades per UNICEF a tot el món per ajudar a nens que viuen en àrees devastades per desastres naturals o conflictes.

Veure lloc web de UNICEF.

Llegir la notícia.