Benestar Emocional i Social

Benestar

A The British School of Barcelona volem que cada alumne sàpiga que ens importa el seu benestar, que la Ment, Cos i Esperit són aspectes intrínsecament vinculats amb el seu progrés acadèmic.

Sabem que no es pot separar la Salut Acadèmica de la Física i Emocional; que el fet que l’alumne se senti bé emocionalment té un impacte positiu en la seva participació en classe i en el món que l’envolta. «Qui sóc?», «Qui sóc per a tu?» i «Qui sóc per a la resta del món?» són preguntes clau que volem que puguin respondre; això comença que cada alumne coneixent-se a si mateixos i estant segurs de qui són i en qui es poden convertir.

Els nostres coordinadors de benestar en Primària, Secundària i Pre-University (Mentors de Benestar) són responsables d’establir els mecanismes de suport i recursos necessaris per a ajudar els alumnes a desenvolupar habilitats com ara la capacitat d’adaptació, la creativitat i la determinació que els permetrà enfrontar-se en el futur a les exigències del món complex i en constant canvi en el qual vivim.

El benestar està present en el nostre sistema pastoral i es troba al centre de la relació entre alumnes i tutors.

El benestar és també la base de l’Educació Cognita i forma part integral del nostre propòsit de «Proveir un món educatiu inspirador: creant individus que creïn en si mateixos i empoderats perquè triomfin».

Wellbeing Award for Schools

The British School of Barcelona ha sigut acceptat en el procés d’acreditació per al Wellbeing Award for Schools (WAS).

Els objectius que cal aconseguir dins del Wellbeing Award Framework són vuit, contenint diversos indicadors claus de rendiment (Key Performance Indicators o KPIs). El guardó se centra a garantir la disponibilitat de pràctiques efectives que promoguin el benestar emocional i la salut mental de la comunitat escolar, i ens servirà de guia per a continuar desenvolupant les excel·lents pràctiques amb les quals ja comptem i assegurar que el benestar s’incorpora com a part de la cultura de l’escola de manera duradora. Això reforçarà els nostres valors, en els quals la salut emocional és considerada responsabilitat de tots.

Amb aquest guardó, volem demostrar el nostre compromís:

  • Promovent la salut mental com un aspecte de la vida diària de l’escola;
  • Millorant el benestar emocional de la nostra comunitat escolar;
  • Assegurant la identificació primerenca de problemes de salut mental i oferint el suport apropiat;
  • Oferint mesures i intervencions que s’ajustin a les necessitats de la comunitat escolar;
  • Promovent la importància de conscienciar-se sobre la salut mental; i
  • Registrant les opinions de les famílies, l’alumnat i el professorat sobre problemes de salut mental.
was-wellbeing-award-for-schools

«A The British School of Barcelona el benestar és present en tot el que fem a l'escola, ja que considerem que és fonamental per a poder crear un entorn de felicitat i suport en el qual puguem expressar amb seguretat qui som i en qui ens convertirem.»

BSB Wellbeing Vision Statement

Global Be Well Day

Global Be Well Day és una iniciativa anual i pionera impulsada pel grup educatiu Cognita per tot el món per fomentar la importància del benestar físic i emocional.

Cognita Home Games

L'esport i mantenir-se actius és una part fonamental del benestar. Entre el 18 i el 22 de maig de 2020, tota la comunitat de BSB va participar en un esdeveniment únic i especial amb l'objectiu d'inspirar a tots a portar una vida activa, entrenar dur divertir-se durant el confinament arran de la COVID-19.

Atenció Pastoral

El sistema d’atenció pastoral de The British School of Barcelona s’assenteixi en una estructura de suport en la qual tot el professorat juga un paper actiu en el benestar dels seus alumnes. El principal deure dels tutors de BSB és reunir-se amb cada alumne del seu grup de tutories, tant formalment com informalment, per a desenvolupar una relació de confiança i estar constantment al corrent dels problemes de cada alumne, oferint suport pràctic i moral.

El sistema de tutories de The British School of Barcelona té diverses metes: intentem fomentar el creixement personal i social dels nostres alumnes perquè desenvolupin un sentiment de responsabilitat individual i que es conscienciïn sobre problemes relacionats amb la salut. També supervisem el seu progrés acadèmic i també els animem a desenvolupar hàbits de treball i estudi sans.

BSB anima als alumnes a expressar-se amb seguretat i articuladament en grups petits, desenvolupant el seu pensament crític, aprenent a expressar la seva opinió, a tenir autoestima, capacitats de lideratge, iniciativa i oratòria. La nostra missió és ampliar l’interès cultural i intel·lectual de l’alumne mitjançant el nostre dinàmic programa PSSE (Educació Personal, Social, per a la Salut i Econòmica).

Fem sessions de tutoria cada setmana en tots els year groups, des de Nursery a Year 13.

Projecte d'Educació Entre Iguals

Programa de suport entre iguals, en col·laboració amb Mental Health Foundation

Filosofia Per a Nens

Un enfocament educatiu que desenvolupa el pensament crític, creatiu, col·laboratiu i solidari dels nens