Secundària

Currículum de Secundària

Impartim Educació Secundària al campus de Castelldefels. El Currículum Britànic per al cicle de Secundària està organitzat en dues fases: “Key Stage Three” i “Key Stage Four”. Al final de cadascuna, els alumnes realitzen avaluacions formals per a mesurar el seu progrés.

Key Stage 3 | 11-13 anys

Key Stage 3 constitueix la primera etapa de l’educació secundària. Durant aquests tres primers anys, els estudiants tenen professors especialistes per a cada assignatura i un tutor que els ofereix suport i orientació, i que es responsabilitza del seu benestar i progrés general.

La prioritat del cicle de Key Stage 3 és garantir que l’oferta formativa dels alumnes sigui variada i atractiva, i que afavoreixi el desenvolupament de competències de la llengua anglesa juntament amb les de dos idiomes addicionals. Com a part del currículum acadèmic, proporcionem un exhaustiu programa d’enriquiment educatiu en el qual es cobreixen diferents temàtiques, com, per exemple, parlar en públic o la tecnologia alimentària. En aquesta etapa de creixement dels joves, també impartim una assignatura que comprèn les àrees de desenvolupament personal i social, juntament amb educació per a la salut, per tal de cobrir els aspectes més importants de l’adolescència.

A l’escola seguim les seccions més rellevants del Currículum Britànic. A més, complim amb els requisits del Pla d’Estudis d’Espanya, de manera que els estudiants d’entre 16 i 18 anys puguin obtenir les qualificacions del sistema educatiu britànic i les homologacions al sistema educatiu espanyol.

Years 7-8

Les assignatures obligatòries del currículum nacional de KS3 són:

 • Anglès
 • Ciències
 • Francès/Alemany
 • Música
 • Educació física
 • Geografia
 • Matemàtiques
 • Tecnologies de la informació
 • Castellà i Català
 • Art i Disseny
 • Història
 • Socials

Year 9

Per a Year 9 hem desenvolupat un currículum que no sols atorga als alumnes cert nivell de decisió, sinó que també permet que estiguin millor informats a l’hora de prendre les seves pròpies decisions a final de curs. Tots els alumnes de Year 9 hauran d’estudiar les següents assignatures:

 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Ciències
 • Castellà
 • Català
 • Educació física

Després, podran triar 6 de les següents assignatures:

 • Socials (obligatòria per a alumnes espanyols natius)
 • Art Empresarials
 • Teatre
 • Francès
 • Alemany
 • Geografia
 • Història
 • Música
 • Educació Física Acadèmica
 • Informàtica
 

Descàrregues Directes

Key Stage 4 | 14-15 anys

Els alumnes de Key Stage 4 entren en l’última etapa de l’educació obligatòria (Year 10 i Year 11) i al llarg d’aquests dos anys es preparen per als exàmens del Certificat General Internacional d’Educació Secundària (IGCSE). Les assignatures s’estudien ara amb major profunditat. Algunes d’elles són obligatòries i unes altres poden triar-se com a optatives.

Assignatures Obligatòries

Les assignatures obligatòries són:

 • Anglès
 • Literatura anglesa
 • Matemàtiques
 • Double Award Science/Triple Award Science*
 • Llengües i Literatura Espanyola
 • Català
 • Educació física

Assignatures Opcionals

 • Teatre
 • Tecnologies de la informació
 • Art
 • Música
 • Empresarials
 • Francès
 • Alemany
 • Geografia
 • Història
 • Educació Física Acadèmica
 • Informàtica

Els alumnes hauran de triar tres d’aquestes assignatures opcionals

Exàmens GCSE

Al final de Year 11 (16 anys) tenen lloc els exàmens externs. The British School of Barcelona és un centre acreditat per a realitzar els exàmens CIE de la Universitat de Cambridge, així com els exàmens EDEXCEL de la Universitat de Londres. És necessari obtenir un mínim de 5 o més qualificacions entri A* i C o de 9-4 (segons l’assignatura triada) per a passar a Year 12. Per a completar amb èxit Year 11 i complir els requisits necessaris per a la validació del Certificat d’Educació Secundària (ESO), deuran:

 • Aprovar un mínim de 4 assignatures de (i)GCSE amb qualificacions entre A* i C (o 9-4)
 • Obtenir una nota mínima de 5 en Llengua Castellana, Català i Ciències Socials en Years 8, 9, 10 e 11

Descàrregues Directes

Arts Visuals i Interpretatives

Educació Física i Esport