Educació infantil

'etapa d'Educació Infantil estableix les pautes d'aprenentatge, desenvolupament i cura dels nens de 3 a 5 anys

Early Years - Nursery & Reception

L’etapa d’educació infantil s’imparteix en el Campus BSB Castelldefels i en el BSB Campus BSB Sitges. Aquest cicle comprèn l’educació i la cura dels nens d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys.

  • Gràcies al nostre equip de professionals especialistes, amb àmplia experiència en aquesta etapa inicial, ens assegurem que els nostres alumnes se sentin a gust i segurs a l’escola, i que puguin desenvolupar la seva individualitat amb tota normalitat.
  • Treballem en estreta col·laboració amb les famílies, oferint-los la possibilitat de participar activament en moltes de les activitats del col·legi, i, per tant, en l’educació dels seus fills.
  • Els espais de l’escola, tant interiors com exteriors, estan dissenyats especialment per a afavorir l’aprenentatge creatiu, imaginatiu i entretingut, de manera que els nens aprenguin a través del joc, plantegen preguntes, resolguin problemes, aprenguin a utilitzar la tecnologia i desenvolupin el pensament crític. Supervisem totes les activitats i avaluem el progrés de cada nen, el que al seu torn ens permet dissenyar noves oportunitats d’aprenentatge estimulants per a cada alumne.
  • Un dels factors clau del nostre treball és desenvolupar les habilitats comunicatives i l’aprenentatge de la llengua anglesa en particular, a més de la llengua nativa de l’alumne. Per a això vam confeccionar programes específics, adaptats a les necessitats i destreses individuals de cada un d’ells.

Aprenentatge a través del joc

Learning through Play

Aprenentatge a través de l'anglès

Learning through English

Entorn internacional

International Environment

Aprenentatge dirigit pel nen

Early Years

Participació familiar

Parents Involvement

Professorat qualificat

Les 7 Àrees d'Aprenentatge

Els nens aprenen a tenir confiança en si mateixos, a interessar-se per les coses, a conèixer quines són les seves pròpies necessitats, a diferenciar entre el que és correcte i el que no.

Els nens aprenen a escoltar amb atenció en diferents situacions, a expressar-se amb confiança i claredat en anglès, a seguir instruccions i a respondre preguntes sobre contes i esdeveniments.

Els nens aprenen a moure’s amb confiança, a negociar l’espai i a controlar el seu cos quan fan moviments. Aprenen a gestionar estris amb efectivitat, incloent-hi el llapis. Són capaços de vestir-se i desvestir-se, de gestionar la seva pròpia higiene personal i de parlar sobre les diferents maneres d’estar sans i segurs.

Els nens utilitzen elements fonètics sintètics per llegir i escriure algunes paraules i frases que els són familiars, i aprenen a formar lletres. Parlen amb confiança sobre els contes i els seus personatges, tot utilitzant la imaginació per predir el que vindrà més endavant en el relat.

Els nens desenvolupen la comprensió de les matemàtiques a través de relats, cançons i jocs imaginatius. Amplien el seu coneixement dels números i exploren conceptes com ara la suma i la resta. Estudien les formes, l’espai i les mesures.

Els nens estudien i descobreixen l’entorn que els envolta i són capaços de formular-ne preguntes. Experimenten amb les tecnologies que utilitzen diàriament i aprenen per a què les fan servir. També descobreixen esdeveniments del passat en les seves vides i en les de les seves famílies. A més, aprenen sobre altres cultures i tradicions.

Els nens analitzen els colors i les formes, utilitzen diferents materials i creen models, experimenten amb la música i el ball, aprenen a comptar relats i guanyen confiança a l’hora d’expressar-se.

El Centre d'Educació Infantil ("Early Years Centre")

Els espais de l’escola, tant interiors com exteriors, estan dissenyats especialment per tal d’afavorir l’aprenentatge creatiu, imaginatiu i entretingut, de manera que els nens aprenguin a través del joc, plantegin preguntes, resolguin problemes, aprenguin a utilitzar la tecnologia i desenvolupin el pensament crític. Supervisem totes les activitats i avaluem el progrés de cada nen, la qual cosa ens permet dissenyar noves oportunitats d’aprenentatge estimulants per a cada alumne.

>> Posa’t en contacte amb el nostre personal d’Admissions per concertar una visita privada al nostre “Early Years Centre” i per conèixer l’equip d’Educació Infantil. Emplena el formulari al final d’aquesta pàgina.

Visita’ns!

BSB Castelldefels

Vida escolar