Governança Escolar

The Chair of Governors

El compromís amb l’excel·lència és un dels pilars sobre els quals se sustenta el nostre dia a dia a The British School of Barcelona. Per això, és un enorme privilegi comptar amb una figura tan preuada en el sistema educatiu britànic com és el Chair of Governors i que ens permet perfeccionar els estàndards de la nostra escola amb la mirada posada en allò que més ens importa: els nostres alumnes i que aquests desenvolupin el seu màxim potencial.

Amb aquest objectiu, el nostre Chair of Governors treballa conjuntament amb la direcció del centre per tal de garantir el nivell acadèmic més elevat, tot facilitant que el nostre equip directiu estableixi una visió clara dels valors i la planificació estratègica de The British School of Barcelona; monitoritza el rendiment tant dels professionals del centre com de l’alumnat i supervisa que la gestió de tots els recursos materials de la nostra escola es dugui a terme de forma òptima.

Sens dubte, un actiu molt valuós que ens permet satisfer els nivells d’exigència més elevats i afrontar amb força els reptes del futur.

 

Veg. article: ‘Leading governors: The role of the chair of governors in schools and academies’

Font: National College for Teaching and Leadership, www.gov.uk

Assistant Director of Education Spain

Chris Eversden

MEd