Governança Escolar

The Chair of Governors

El compromís amb l’excel·lència és un dels pilars sobre els quals se sustenta el nostre dia a dia a The British School of Barcelona. Per això, és un enorme privilegi comptar amb una figura tan preuada en el sistema educatiu britànic com és el Chair of Governors i que ens permet perfeccionar els estàndards de la nostra escola amb la mirada posada en allò que més ens importa: els nostres alumnes i que aquests desenvolupin el seu màxim potencial.

Amb aquest objectiu, el nostre Chair of Governors treballa conjuntament amb la direcció del centre per tal de garantir el nivell acadèmic més elevat, tot facilitant que el nostre equip directiu estableixi una visió clara dels valors i la planificació estratègica de The British School of Barcelona; monitoritza el rendiment tant dels professionals del centre com de l’alumnat i supervisa que la gestió de tots els recursos materials de la nostra escola es dugui a terme de forma òptima.

Sens dubte, un actiu molt valuós que ens permet satisfer els nivells d’exigència més elevats i afrontar amb força els reptes del futur.

 

Veg. article: ‘Leading governors: The role of the chair of governors in schools and academies’

Font: National College for Teaching and Leadership, www.gov.uk

Ms Fidelma Murphy MA,Hdip.Ed​

Director of Education Spain

The British School of Barcelona es complau de poder comptar amb l’assessorament expert de Ms Fidelma Murphy, actual Chair of Governors, que té una experiència de més de 25 anys a l’avantguarda del sector educatiu internacional, tant a Espanya com a Alemanya, Irlanda i l’Orient Mitjà.

En virtut del seu càrrec, Ms Murphy col·labora amb el director de l’escola a l’hora de designar nou personal, supervisa el funcionament de les diferents àrees del centre i les analitza de forma constructiva amb l’objectiu d’ajudar-nos a assolir l’excel·lència que perseguim en tot allò que duem a terme.

Ms Murphy afirma: “És un privilegi exercir com Chair of Governors per a The British School of Barcelona. És un plaer mantenir contacte amb els alumnes del BSB. Tenen una mentalitat oberta i s’impliquen en el seu procés d’aprenentatge. Són uns grans comunicadors, són reflexius, i demostren una clara actitud per obtenir el màxim profit de la seva educació.

El personal de l’escola està compromès amb l’atenció de les necessitats individuals de cada alumne. Formen part d’una comunitat d’aprenentatge que s’esforça per millorar i evolucionar. El nivell de progrés acadèmic i personal dels alumnes es pot equiparar al de les millors escoles arreu del món.”

Ms Murphy té àmplia experiència en escoles internacionals i va participar en l’equip que va posar en marxa el Programa Outstanding Schools a l’Orient Mitjà.

Ms Murphy ha exercit com a directora en escoles internacionals i com a visitadora d’escoles IB. Així mateix va ser examinadora d’exàmens Cambridge. Fidelma es va unir al grup Cognita a l’agost de 2018.

Veg. el perfil complert de Ms Murphy aquí.