Currículum

Per què una Escola Britànica?

Moltes famílies s’interessen per la nostra escola perquè l’ensenyament en anglès pot ser un passaport perquè els seus fills accedeixin a les millors universitats internacionals i així millorar les seves perspectives laborals. Això és sens dubte encertat, ja que tots els nostres alumnes, independentment del seu país d’origen, adquireixen un nivell fluid d’anglès. No obstant això, optar per una escola britànica com The British School of Barcelona és molt més que una mera elecció lingüística:

  • Significa incorporar-se a un sistema educatiu altament professional on la màxima aspiració és que tots els estudiants assoleixin l’excel·lència integral, tant dins com fora de l’aula.
  • Significa treballar perquè tots els alumnes obtinguin el seu màxim potencial, incloent-hi aquells que puguin tenir necessitats educatives especials, així com els estudiants amb capacitats excepcionals als quals hem d’estimular perquè segueixin superant-se.
  • Significa garantir els més elevats estàndards d’ensenyament i els millors resultats amb un personal docent altament especialitzat.
  • Significa poder comparar el rendiment de la nostra escola amb el de d’altres escoles de Regne Unit a través de sistemes de control i inspeccions regulars, i dels exàmens oficials externs que han de superar els nostres alumnes.

The British School of Barcelona ofereix una educació integral, britànica i internacional, des dels 3 fins als 18 anys, que prepara els alumnes per fer front al futur amb èxit un cop sutten graduats de l’escola.

Estructura del Currículum Nacional Britànic

El Currículum Britànic està organitzat en blocs d’anys denominats “Key Stages” (KS). Cada etapa (o Key Stage) estableix les pautes d’aprenentatge i desenvolupament, així com els objectius pedagògics, corresponents a cada edat o nivell.

El pla d’estudis comprèn els coneixements essencials que els estudiants necessiten per esdevenir ciutadans educats juntament amb altres experiències estimulants que promouen el seu desenvolupament espiritual, moral, cultural i físic.

En el nostre afany per treure el millor dels nostres alumnes, planifiquem el pla d’estudis de forma meticulosa per fixar uns objectius deliberadament ambiciosos per a cadascun d’ells. Així, ens esforcem per ampliar el treball dels estudiants el rendiment supera considerablement la mitjana, i avaluem de forma específica a aquells que han mostrat un nivell de progrés mica inferior.

A partir de Key Stage 4, preparem els nostres alumnes per als exàmens (I)GCSE i A Level dels tribunals externs de Cambridge International Examinations (CIE) i Edexcel.

A més, els nostres estudiants poden homologar els estudios per obtenir les titulacions d’educació secundària obligatòria (ESO) i de Batxillerat del sistema educatiu espanyol.

Arts Visuals i Teatre

EF i Esport

Resultats i Universitats

Benestar Emocional

Suport a l'Aprenentatge