La transició de Year 6 a Primària a Year 7 a Secundària no només és un moment emocionant en la vida d’un / d’una estudiant, sinó que també pot comportar ansietat i preocupació per famílies, tutors/es i nens/es per igual. A The British School of Barcelona, ens esforcem per fer que aquest procés sigui el més fluid possible amb l’ajuda del personal especialitzat de l’escola, que recolza l’alumnat a mesura que avança cap a un altre moment clau de la seva vida.

 

Nasi Beheshtian, Assessora de Transició de BSB Castelldefels Secundària, explica com ho aconseguim. «El meu paper en la transició de Primària a Secundària inclou un seguiment continu durant el curs, escoltant i preocupant-me pels / per les alumnes per ajudar-los/es amb la seva salut mental mentre experimenten aquests canvis».

 

Què significa la transició? Petits passos per assolir una gran meta

Nasi explica:

«Quan parlem d’una transició, ens referim a una sèrie de canvis, grans o petits, que en general impliquen haver d’adaptar-se a circumstàncies noves. Hem de recordar que la transició depèn de les necessitats de la persona i que és diferent per a cada persona. En acompanyar els / les joves en aquests canvis, hem de tenir en compte com se senten, comprendre com veuen allò que els / les envolta i a quins altres reptes complexos es poden estar enfrontant perquè sàpiguen que estan en un entorn segur.

 

»Al llarg del curs, dediquem temps a coordinar-nos entre els diferents campus, tenint en compte les necessitats de cada persona i la seva família: orígens culturals i lingüístics diversos, nens/es amb necessitats específiques o problemes de salut i diferents estructures familiars (famílies i tutors/es). Cada persona té les seves pròpies experiències de transició i pot necessitar suport addicional.

 

»Avui dia, hem de considerar la transició des d’una perspectiva multidimensional, reconeixent tots els nivells d’influència des de la infància: hi ha moltes coses al voltant de l’estudiant que poden influir a l’hora d’aconseguir una transició més fluida.

 

»Tot això contribuirà a gestionar aquests canvis».

 

Quines oportunitats creem?

«BSB és una gran comunitat educativa en què ajudem els nens / les nenes a establir relacions positives. Tenen l’oportunitat de començar des de zero i reinventar-se en estar amb nous companys / noves companyes i en un lloc nou a Secundària, rebent a més el suport i l’atenció de diferents docents. L’empatia és un gran denominador comú entre el professorat i el personal de l’escola, especialment durant aquesta transició. Ens esforcem per crear un entorn inclusiu en què valorem la diversitat i la igualtat, oferint la possibilitat de tenir sempre algú/na amb qui parlar: és a dir, la persona que els / les ha acompanyat durant tot el procés de transició.

 

»Durant el curs organitzem diverses activitats que faciliten la transició a Secundària d’una manera més fluida, com una assemblea amb Mr Petrie, Director de Secundària i Batxillerat, visites de petits grups d’estudiants a les instal·lacions, conèixer els professors / les professores, viatges i Colònies amb altres campus i, en últim lloc, però no menys important, un dia complet dedicat a aquesta transició. El professorat i el departament de suport a l’aprenentatge planifiquen amb detall aquesta jornada tenint en compte les necessitats de cada estudiant. Això permet als / a les alumnes experimentar un dia sencer a les instal·lacions de Secundària.

 

»Cada petit pas que fem amb els / les estudiants els / les conduirà a una transició en què sentin que formen part d’alguna cosa i que els / les respectem i valorem».